Jazz

Obutev za jazz ples

Sansha San Paolo

Slip on jazz shoes - Leather

Sansha Charlotte

Slip-on jazz shoes - Leather

Bleyer toe-shoes 1838

Toe-shoes for rhythmic gymnastic, jazz, modern dance,..

Bleyer toe-shoes 1837-M

Toe-shoes for rhythmic gymnastic, jazz, modern dance,..

Bleyer toe-shoes 1836

Toe-shoes for rhythmic gymnastic, jazz, modern dance,..

Bleyer toe-shoes 1834

Toe-shoes for rhythmic gymnastic, jazz, modern dance,..

Bleyer toe-shoes 1832

Toe-shoes for rhythmic gymnastic, jazz, modern dance,..