Zasebnost

Zasebnost

Vaša zasebnost je za nas pomembna...

Spodaj smo nanizali vse kar je potrebno storiti, da je vaša zasebnost zakonsko zaščitena. Poleg zakonskih določil pa za nas veljajo še moralna, etična in človeška, ki nas zavaezujejo, da bo vaša izkušnja z nami dobra.

1. Zaupnost podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih boste posredovali preko obrazcev na spletni strani www.salsa.si ali kako drugače (prijavnice, preko telefona, e-pošte...) so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. V skladu z načelom sorazmernosti, upravljalec spletne strani www.salsa.si, zbira in obdeluje zgolj tiste osebne podatke uporabnika, ki so nujno potrebni za nemoteno elktronsko poslovanje in nudenje storitev (za naročanje, prodajo in odpremo blaga, komuniciranje...). Podjetje Eureka Krasnov d.o.o., Jurčkova cesta 70, Ljubljana, telefon: 068 63 26 27 je, v skladu s 24. in 25. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, sprejelo Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki določa ravnanje z njimi. Vsi zaposleni so z njim seznanjeni.

2. Ravnanje s podatki
Upravljalec spletnega mesta in uporabnik soglašata, da so podatki, do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah, lahko osebni podatki, ki se štejejo za poslovno skrivnost in jih bosta primerno varovala. Ne bosta jih razkrivala tretjim osebam. Upravljalec spletnega mesta se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in druge ukrepe.

3. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov
Uporabnik spletnega mesta www.salsa.si izrecno soglaša, da se za namen uporabe elektronske storitve nakupa izdelka, s tem povezanega upravljanja sistema ter obveščanja uporabnika, zbirajo in obdelujejo naslednji podatki: osebno ime, naslov, telefonska številka, spol, vrsta plesa in plesne šole.

Ob vsakem obisku spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno. Eureka Krasnov d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

4. Omejitve glede varstva osebnih podatkov
Zaradi varstva osebnih podatkov velja, da identiteta uporabnika, ki se prijavi zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla, ni ustrezno preverjena. Pri storitvah, ki so dostopne zgolj z uporabo uporabniškega imena in gesla, je dovoljeno samo naslednje:
a) vnos osebnih podatkov uporabnika je dovoljen, vendar ne omogoča prikaza že vnesenih osebnih podatkov drugih uporabnikov, razen podatkov, ki jih je vnesel isti uporabnik
b) uporabnik lahko vloži zahtevo za posredovanje osebnih podatkov. Le-ti se lahko posredujejo izključno v fizični obliki na naslov stalnega prebivališča osebe, na katero se podatki nanašajo.

5. Hramba podatkov
V sklopu storitev elektronskega poslovanja je za potrebe poslovanja družbe Eureka Krasnov d.o.o. urejena hramba podatkov o uporabnikih, v skladu s predpisi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Uporabnik je dolžan z ustrezno skrbnostjo sam hraniti posredovane podatke za svoje potrebe. Eureka Krasnov d.o.o. je posebej pazljiva z gesli in uporabniškimi imeni, ki so poslovna skrivnost.